බීබීසී සංදේශය

May 12, 2016, 04:44 PM

ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති,ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දූෂණ එරෙහි ජාත්‍යන්තර සමුළුව අමතයි,ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම එක් දින පඩි ලබන වතු සේවකයෝ හලාවත වැවිලි සමාගම වටලති,බ්‍රසීල ජනාධිපතිනි ඩිල්මා රූසේෆ් ට එරෙහි දෝෂාභියෝගය පෙරට. සවන් දෙන්න අද (12) සංදේශයෙන්.