පෙරහැරට අලි මදි -දියවඩන නිලමේ: ඒක මුසාවක් -පරිසරවේදීන්

Jun 12, 2016, 12:20 PM

'මේක ජාවාරමක්'....'එහෙමනම් ඇයි අශ්ව රේස්?' දියවඩන නිලමේ නිලංග දෑලබණ්ඩාර සහ පරිසරවේදී සජීව චාමිකර බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන සමඟ කළ සාකච්ඡාව.