අනුරාධ කුරේ මාධ්‍යවලට බොරු කියනවා - හේමසිරි ප්‍රනාන්දු

Aug 02, 2016, 03:41 PM

**අනිවාර්යයෙන් දෝෂාරෝපණය කළා, අනුරාධ කුරේ හැමදාම මාධ්‍යවලට අනවශ්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා
*
* මම එයාට කිවුවා එයා මාධ්‍යවලට කරපු එක ප්‍රකාශයක් වැරදියි, ඒ වගේ ප්‍රකාශ කරලා අහුවෙන්න එපා කියල *** අමාත්‍යාංශය ලේකම් සහ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ගෙනල්ල ඒ ප්‍රකාශය කළේ *** කණ්ඩායමේ නායකය පත්කළේ මම, එංගලන්තය නොවෙයි *** තරඟය නරඹන්න රියෝ ගිහිල්ල ආවට අපේ කිසි විරුද්ධත්වයක් නෑ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු බීබීසී සංදේශයේ සරෝජ් පතිරණ මතු කළ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් ...