පාසල් දැරියන්ට ලිංගික අතවර කළ දිසාපාමොක්ලා (2016 අගෝස්තු 02)

Aug 02, 2016, 05:20 PM

මහනුවර නේවාසික පාඨමාලාවක සිසුවියන්ට 'ලිංගික අතවර කරලා'; 'වරාය නගරයට සින්නක්කර ඉඩම් දෙන්නේ නෑ'; ඒ වගේ ප්‍රකාශ කරලා අහුවෙන්න එපා කියල අනුරාධ කුරේට කිවුවා - ඔලිම්පික් කමිටු සභාපති සහ අතුරුහන් දෙමළ තරුණයන් ගැන පරීක්ෂණයට 'නීතිපතිවරයාගේ සහයෝගය නෑ' .... සෙනෙහෙධීර, පවිත්‍රා, සුනෙත්, ඉන්ද්‍රා සහ අසාම් සමඟ මම සරෝජ් පතිරණ ... සවන්දෙන්න බීබීසී සංදේශයට

(Minister Rajitha Senarathna on Colombo Port City, School girls sexually abused in Kandy, Hemasiri Fernando admits he scolded Anuradha Cooray, March12 movement &Taiwan apology to indigenous people. Presented by: Saroj Pathirana)