فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با آقایان نیری، اشراقی، رئیسی و پورمحمدی

Aug 10, 2016, 10:27 AM

همزمان با بیست و هفتمین سالگرد اعدام های دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷ در ایران، انتشار یک فایل صوتی از سوی بیت ایت الله منتظری واکنش های بسیاری ایجاد کرده است.

گفتگو با احمد منتظری در مورد این فایل صوتی را در وب‌سایت یورونیوز بخوانید: http://fa.euronews.com/2016/08/10/interview-with-ahmad-montazeri