RJ Kaavya plays Public bakri hai 4th Link

Aug 23, 2016, 02:42 PM

RJ Kaavya plays public bakri hai on the question "nazar se gir ke kahan jata hai "? #RedFM #RedFMKolkata #RJKaavya#UTurn#funny#publicbakri#homor#sarcasm#