RJ Kaavya's Jhampak Item

Sep 07, 2016, 11:46 AM

RJ Kaavya plays Jhampak item on Ganesh Chaturthi, how everyone prays for a husband like Shiva but not Ganesha! #RedFM #RedFMKolkata #RJKaavya#UTurn#ganesh#shiva#fun#humor#