ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාවෙන් බුදු දහම ආරක්ෂා කළ යුතුද? (2016 සැප් 11)

Sep 11, 2016, 04:31 PM

නව ව්‍යවස්ථාවෙනුත් බුදු දහම ආරක්ෂා කළ යුතුද? එය රටේ අනෙක් ආගමිකයන් නොසලකා හැරීමක්ද? සාක්ෂරතාවය අතින් ඉහලින්ම සිටින ෆින්ලන්තයේ පුවත්පත් සහ පුස්තකාල පහසුකම්; උතුරේ ඉඩම් ඉල්ලා දියත් වූ උපවාසයක් අවසන්; උතුරු බ්‍රිතාන්‍යයේ සිංහල ප්‍රජා ගුවන් විදුලිය .... සෙනෙහෙධීර, ඉන්ද්‍රා, සුනෙත්, තිසර සහ චාල්ස් සමඟ මම සරෝජ් පතිරණ ...