Radio_Program_Together for Humanity

Oct 16, 2016, 07:42 AM

डकर्मी तालिम लिइरहेका व्यक्तिहरुसँगको कुराकानीमा आधारित रिपोर्ट र भूकम्प प्रभावितहरुका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमका विषयमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका प्रमुख उमश ढकालसँग गरिएको कुराकानी।