Legea slobozeniei

Oct 26, 2016, 06:12 AM

Iacov vorbește despre o Lege a slobozeniei care este în vigoare la momentul actual. Doar că judecata lui Dumnezeu va fi făcută după libertățile care ni le-am luat. Iacov vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu ca de o Lege a slobozeniei.