همراه با یورونیوز: تعطیلی و تخریب کمپ جنگل در فرانسه؛ پایان رویای بریتانیایی؟

Oct 28, 2016, 09:22 AM

دولت #فرانسه سرانجام با چراغ سبز دستگاه قضایی این کشور، روند تخلیه و تخریب ارودگاه اصلی پناهجویان در منطقه #کاله - که به «جنگل» معروف است- را آغاز کرد. هزاران پناهجوی ساکن «جنگل» که ماه‌ها و بعضا سال‌ها را در انتظار رسیدن به بریتانیا در این اردوگاه به سر بردند، به دو منطقه دیگر در فرانسه منتقل می‌شوند. در روز نخست این عملیات بیش از ۷۰۰ خبرنگار از سراسر جهان برای پوشش وقایع مربوط به تخلیه «بزرگترین کمپ #پناهجویان غیرقانونی در اروپا» حضور داشتند. در برنامه «همراه با یورونیوز»، پنجشنبه ۶ آبان (۲۷ اکنبر) دیدگاه‌های شما در این زمینه را با اسماعیل یاری کارشناس مهمان برنامه در میان گذاشتیم.