'කණ්ඩායම පැරදුනේ ක්‍රිකට් බලධාරීන්ගේ ඇඟිලි ගැසීම් නිසා'

Feb 05, 2017, 05:49 PM

'විධායක කමිටුවේ නිලධාරීන් තමන්ගේ ක්‍රීඩකයන් ඇතුළු කරන්න උත්සාහ දරනවා'; ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වෙනසක්? බැඳුම්කර ගනුදෙනුව ගැන පියවර නොගත්තොත් ආර්ථිකය අවදානමේ - ඒකාබද්ධ විපක්ෂය; වැරදිකරුවන්ට 'අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවම් කරනවා; ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහ හිස සුන් කාටුන් ... තිසර, සෙනෙහෙධීර සහ පවිත්‍රා සමග මම සරෝජ් පතිරණ ...