'මැතිව්ස් ඉවත්කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්'

Feb 05, 2017, 05:56 PM

**ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකත්වයෙන් ඉවත්කිරීමේ 'කුමන්ත්‍රණයක්'; *තරගවලට ක්‍රීඩකයන් තෝරාගත්තේ 'අවසාන මොහොතේ'; **තේරීම් කමිටුවේ කටයුතුවලට විධායක කමිටු නිලධාරීන් 'බලපෑම් කළා' ... ඩේලි මිරර් පත්‍රයේ ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදී චම්පික ප්‍රනාන්දු දකුණු අප්‍රිකාවේ සිට සංදේශයේ සරෝජ් පතිරණ සමග අදහස් දක්වමින් ...