"දැනට ඉන්න හොඳම නායකයා ඇන්ජලෝ"

Feb 07, 2017, 05:24 PM

ලොවින් සැඟවුණු චිම්පන්සි ජාවාරමක තොරතුරු; "ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඉවත්කිරීමේ කිසිම සැලසුමක් නෑ"; මහින්ද රාජපක්ෂ ගැන සයිටම් මතය; අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය කොමිසමට නීතිපතිගෙන් සංශෝධන ... සංගීත්, තිසර, සුනෙත් සහ චාල්ස් සමග මම සරෝජ් පතිරණ ... (2017 පෙබරවාරි 02 බීබීසී සංදේශය)