තරග පාවාදීම්, තේරීම් කමිටුවට 'ඇඟිලි ගැසීම්' සහ අයිසීසී ව්‍යවස්ථාව

Feb 07, 2017, 05:43 PM

*** තරග පාවාදීම සනාථවුනොත් දැඩි දඬුවම් **තේරීම් කමිටුවට පූර්ණ නිදහස තිබෙනවා *යෝජනා ඉදිරිපත් කළේ ක්‍රිකට්වලට ආදරේ අය **අයිසීසී ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා ...ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සුමතිපාල, බීබීසී සංදේශයේ සරෝජ් පතිරණ සමග අදහස් දක්වමින්.