'ෂුගර් බේබිලා' සහ 'ෂුගර් ඩැඩීලා' ගැන මේ කරුණු දැන සිටියාද?

Feb 26, 2017, 04:49 PM

අධ්‍යාපන වියදම් සොයා 'ෂුගර් ඩැඩීලා' සොයා යන 'ෂුගර් බේබිලා'; නවීන විද්‍යාවේ විප්ලවීය සොයාගැනීමක් කළ ලාංකීය විද්‍යාඥයා; බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධ ගැසට් පත්‍රය ගැන මහින්දගේ ප්‍රතිචාරය; අත්අඩංගුවේදී සැකකරුවකු මියයාම ගැන පොලිස් නිලධාරීන් අත්අඩංගුවේ; ජිනීවා යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට තවත් කාලය ලැබේවිද? ... තිසර, සෙනෙහෙධීර සහ පවිත්‍රා සමග මම සරෝජ් පතිරණ ... (2017 පෙබරවාරි 26 බීබීසී සංදේශය)