"විමල් වීරවංශ උපවාසය අත්හරින්න ඕන"

Mar 27, 2017, 05:29 PM

**ට්‍රම්ප් 'අධ්‍යයනය කරන' ගෝඨාභය රාජපක්ෂ *විමල් වීරවංශ ජාතික රෝහලට? ** වට්ස්ඇප් පණිවුඩ ආරක්ෂක බලධාරීන්ට හෙළි කළ යුතුද? *** ආබාධිතයන් වෙනුවෙන් කැප වී සම්මාන ලබන තරුණිය ... පවිත්‍රා සමග මම සරෝජ් පතිරණ (2017 මාර්තු 27 බීබීසී සංදේශය) #lka #SriLanka