ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්පති පදවියට කාන්තාවක් ?

Mar 28, 2017, 04:54 PM

**කාන්තාවකට පොලිස්පති පදවිය හිමිවේවිද? *ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ 'අර්බුදයක් නෑ' *ශ්‍රී ලංකාව 'ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ක්‍රියාකාරී රටක්' **රවිරාජ් නඩුවට සම්බන්ධ නාවික හමුදා සෙබළුන් 'සොයාගන්න බෑ' ... එස් එල් සෙනෙහෙධීර සමග මම සරෝජ් පතිරණ (2017 මාර්තු 28 බීබීසී සංදේශය)