ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විමල්වීරවංශ ගේ ආහාර වර්ජනය ගැන ආණ්ඩුවත් සමඟ සාකච්ඡා කරයි.

Mar 29, 2017, 04:26 PM

LISTEN;ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති,විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ ආහාර වර්ජනය , අපරාධකරුවන්ට තමාගෙන් සමාවක් නොමැති බව පවසන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන , බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා හවුලින් ඉවත්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති කරන බලපෑම,පොලිස් අධිකාරී පදවි ලත් කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියක ගේ අදහස් අද(30) සංදේශයේ.