ගවයා ඉන්දීය දේව මණ්ඩලයේ

Mar 31, 2017, 05:17 PM

LISTEN ; ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති,ගුවන් සේවිකාවකගේ තොරතුරු අනුව අල්ලා ගත් හෙරොයින් කතාව,සංරක්ෂිත වනාන්තර ගැසට් පත්‍රයට එරෙහි විරෝධය පිටුපස කුමන්ත්‍රණයක්. එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සංචිතයේ වෙනසක්, සංගක්කාර සහ අසංක ගුරුසිංහ අද (31) බීබීසී සංදේශයේ.