ළමුන්ට ෆේස් බුක් සීමාකළ යුතුද?

Apr 03, 2017, 05:09 PM

LISTEN ; ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති,සූර්ය බල ශක්ති බලශක්ති සැපයුම පිළිබඳව විදුලි බල ඇමති සිහිනය , ෆේස් බූක් තහංචියට සැරසෙන බංග්ලාදේශය ගැන සංවාදයක් , අපවත් වී වදාළ අග්ග මහා පණ්ඩිත දවුල්දෙන ඥානිස්සර මහ නා හිමියන් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් සහ ඇමෙරිකානු තහනම නොතකා ගුවනේ දී ලැප්ටොප් දෙන ගුවන් සමාගම් අද (03 ) බීබීසී සංදේශයේ.