මෂ්රාෆේ මොර්ටාසා සිය T 20 ක්‍රිකට් චාරිකාව ශ්‍රී ලංකාවෙන් නිමකරයි.

Apr 06, 2017, 04:33 PM

LISTEN ; ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති, වෛද්‍ය වැඩ වැරුම් සාධාරණය කළ නොහැකි වුනත් වෙනත් පියවරක් නොමැති බව පවසන ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය වරුන්ගේ සම්මේලනය, ජනපති පදවිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මල්වතු -අස්ගිරි සංඝ සභා,ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත්ම පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණද? සංවාදයක්, පන්නිපිටිය බෝරුකට අධිකරණයේ පිහිට ඇතුළු තවත් තොරතුරු අද (06) බීබීසී සංදේශයේ .