රජරට වකුගඩු රෝග සහ මධ්‍යම ඇමෙරිකාවේ වකුගඩු රෝග අතර සමාන ලක්ෂණ

Apr 10, 2017, 04:44 PM

LISTEN; රජරට සහ මධ්‍යම ඇමෙරිකාවේ වකුගඩු රෝග අතර සමාන ලක්ෂණ පවතින බව ස්වීඩන් සහයෝගය ඇතිව සිදු කෙරුණ පර්යේෂණයකින් හෙළි වී ඇතැයි පවසන වෛද්‍ය ඡන්න ජයසුමන අද (10) බීබීසී සංදේශයේ.