China, Russia try to cool North Korea-US tension

Apr 13, 2017, 08:24 AM

China and Russia have sought to soothe tensions between the United States and North Korea as US president Donald Trump declares he is ready to act alone on North Korea.

 

  (Trung quốc và Nga tìm cách làm giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và Bắc hàn, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng hành động một mình về vấn đề Bắc hàn.  )