Gatanan Gatanan Ku- Series 24 - Episode 10

Apr 13, 2017, 03:39 PM

A cikin shirin Gatanan Gatanan Ku na wannan makon Talatu ta rubuto wa maigidan ta Chairman Ghali wasika sai a biyo shirin don jin abunda wasikar ta kunshi.