කුණු කන්දේ සහන මෙහෙයුම

Apr 15, 2017, 04:49 PM

LISTEN;ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති, කොලොන්නාව මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යාමෙන් ඇති වූ විනාශය පිළිබඳව තවත් තොරතුරු,පිපිරීම සිදු වූ මානයේ සිටි මහජන අත්දැකීම්,කුණු කන්දේ ඉතිහාසය ,උතුරු කොරියාවේ මිසයිල බලය පිළිබඳ විශේෂ විමසුමක් අද(15) බීබීසී සංදේශයේ.