Bolero Songs (5)

Apr 20, 2017, 09:36 AM

Từ bài Bolero đầu tiên Chiều trong rừng thẳm của Anh Việt cho đến Nữa đêm ngoài phố của Trúc PhÆ°Æ¡ng của thời Bolero cá»±c thịnh của �...(Từ bài Bolero đầu tiên Chiều trong rừng thẳm của Anh Việt cho đến Nữa đêm ngoài phố của Trúc Phương của thời Bolero cực thịnh của âm nhạc miền Nam, Bolero đã dệt nên tâm tình Việt chân phương đẹp đẽ như thế nào.  )