Indigenous Australians still figure too highly in rising rates of youth mental illness

Apr 20, 2017, 09:56 AM

New research revealing a significant increase in mental illness rates among young people has prompted calls to find solutions.

 

  (Sự gia tăng đáng kể tỷ lệ bệnh tâm thần ở những người trẻ tuổi theo tiết lộ của một nghiên cứu mới đây đã dóng lên những lời kêu gọi cần tìm biện pháp khắc phục.    )