Law and You (74) Neighbourly disputes Part 1 - Fence

Apr 21, 2017, 08:32 AM

Neighbourly disputes usually come under two categories: noise complaints and property infringements.

  (Những mối quan hệ càng gần gũi và lâu ngày thì càng dễ nảy sinh sự tranh chấp, hàng xóm với nhau cũng vậy. Quý vị đã bao giờ đụng phải những người hàng xóm tệ nhất quả đất chưa? Và quý vị đã giải quyết tranh chấp như thế nào?  )