අඟුණකොලපැලැස්ස සිර ගෙදරට ආණ්ඩුවෙන්ම විරෝධය

Apr 22, 2017, 05:06 PM

LISTEN;ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති. අඟුණකොලපැලැස්සට බන්ධනාගාරයක් අනවශ්‍ය බව කියන ධීවර රාජ්‍ය ඇමතිවරයා,වගා බදු අරමුදලේ රුපියල් කෝටි 600 කින් 450 කට සුදු වුනේ කුමක්ද? ජීවිත කාලයට උපැස් යුවලක් නොලද වෙනත් සෞඛ්‍ය පහසුකම් නොලද උතුරේ ජනතාව පිලිබඳ සාකච්ඡාවක් සහ ඉන්දියානු ග්‍රහණයෙන් මිදුන ශ්‍රී ලංකා ධීවරයන් අද (අප්‍රියෙල් 22) බීබීසී සංදේශයේ. සවන් දෙන්න.