සුවය ලැබූ මානසික රෝගීන් 600 ක් තවමත් රෝහලේ

Apr 23, 2017, 10:03 AM

**සිය නිවසේම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරන කාන්තාවක්; *"ඉඩම් ගොඩකිරීම කසළ කළමනාකරණයට අත්‍යවශ්‍යයි"-විශේෂඥවරියකගේ අදහස; *සුවය ලැබුවත් යළි නිවසට යා නොහැකි මානසික රෝගීන්; ** ප්‍රහාර තර්ජන හමුවේ ජනපතිවරණයට සැරසෙන ප්‍රංශය ... සංගීත්, උපාලි, සුනෙත් සහ සෙනෙහෙධීර සමග මම සරෝජ් පතිරණ ... (2017 අප්‍රේල් 21 බීබීසී සංදේශය)