ජනාධිපති ට්‍රම්ප් ගේ පළමු දිනසීය පිළිබඳ මහජන ප්‍රතිචාර

Apr 29, 2017, 04:36 PM

LISTEN;ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති,ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි ගේ ශ්‍රී ලන්කා සංචාරයේ අරමුණ පැහැදිලි කරන ජනාධිපතිවරයා, ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනපති පසවියට පත්වී දවස් 100යි ,ශ්‍රී ලංකාවේ ඕටිස්ම් දරුවන් වැඩි වෙමින් ඇති වාර්තා,කසාදයට වනිතාවන් සොයන යුරෝපා දූපත් වළල්ලක් පිලිබඳ සාකච්ඡාවකුත් අද (අප්‍රියෙල් 30)බීබීසී සංදේශයේ.