Fostering community spirit as Victoria's mosques open their doors

May 08, 2017, 08:04 AM

Dispelling myths about an often misunderstood Islamic religion and way-of-life has been the motivation behind the inaugural "Victorian Mosque Open Day."

 

  (Phá vỡ các huyền thoại về Hồi giáo do thường bị hiểu lầm, đó là lý do của "Ngày Mở Cửa Thánh Đường Hồi giáo tại Victoria".  )