Cemetery for former VNCH personnels

May 09, 2017, 04:32 AM

Former Southern Republic of Vietnam personnels are planning for a cemetery that resembles the one in Biên HoÌ€a. ( Xuất phát từ tâm nguyện "khi sống đã cùng chiến đấu bên cạnh nhau thì khi chết cũng muốn nằm chung với nhau", Hội Cựu Quân Nhân VNCH đang tìm cách lập một nghĩa trang dành cho quân cán chính VNCH và gia đình của họ.)