Ban on tv gambling ads during live sport part of wide ranging media reforms

May 09, 2017, 07:52 AM

Australia's major sporting codes have criticised a media reforms package announced by the federal government, which would see gambling ads banned from live sport broadcasts before 8:30pm.

 

  (Các ngành thể thao quan trọng tại Úc, đã chỉ trích một biện pháp cải tổ về truyền thông do chính phủ liên bang loan báo, theo đó các quảng cáo cá cược sẽ bị cấm đoán trong các buổi trực tiếp truyền hình thể thao trước 8 giờ rưỡi tối.  )