مونا سراجی، نخستین ایرانی شرکت کننده در مسابقات فری راید جهانی

May 16, 2017, 09:16 AM

مونا سراجی برای ورزشکاران رشته اسکی و اسنوبرد نامی آشناست. او ۳۲ سال دارد و اولین ورزشکار از خاورمیانه است که در مسابقات فری راید جهان شرکت کرده، مسابقه ای که جای بهترین های اسکی و اسنوبرد است.