Gatanan Gatanan Ku- Series 24 - Episode 18

Jun 08, 2017, 09:52 AM

A cikin shirin Gatanan Gatanan Ku na wannan makon Iya Remi ta rubutowa Ahmadu wasika, sai a biyo shirin don jin yadda ta kaya...