BATMAN RENAME- RTB

May 23, 2017, 07:04 AM

There's growing momentum for some Australian place names to be changed over their links to an often-violent settlement history.

 

  (Hiện đang có một đà phát triển về việc thay đổi tên một số vùng đất của người thổ dân có liên quan tớ bạo lực thuộc địa Emily De Rango [rang-go] là một trong những người tổ chức chiến dịch đổi tên Batman "Rename Batman". Chiến dịch này đang được đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Úc, yêu cầu Batman được đổi tên khi các ranh giới đơn vị bầu cử được vẽ lại vào năm tới. Emily De Rango nói có những lịch sử ghi chép về John Batman là một thợ săn nguoi thổ dân ở Tasmania để lấy tền thưởng.  )