Iranian ambassador says Monis should have been stopped

May 25, 2017, 08:36 AM

It was not only in Australia that there were warnings about Man Haron Monis, the man who carried out the deadly siege of Sydney's Lindt Cafe.

 

  (Không chỉ nước Úc mới có những lời cảnh cáo về Man Haron Monis, vốn là tay khủng bố tiến hành vụ vây hãm quán cà phê Lindt tại Sydney.  )