Second Generations (98): Fashion, Beauty and Mental Health Blogger Suzanne Dang

Jun 08, 2017, 02:52 AM

Suzanne Dang enjoys helping advocate positive mental health awareness through her 'fashion' blogging and the use of social media, bringing hope and making a positive impact on the lives of others. Her website, launched in 2013, started out as a si...(Được chẩn đoán bị bệnh rối loạn lưỡng cực, Suzanne Đặng đã sử dụng các kênh truyền thông xã hội và trang blog thời trang của mình để nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Cô trở thành người hoạt động về sức khỏe tâm thần với mong muốn mang niềm hy vọng và những ảnh hưởng tích cực đến với những người cùng hoàn cảnh.  )