Gazans face greater electricity crisis amid political

Jun 14, 2017, 09:04 AM

Israel says it will reduce electricity supplies to the Gaza Strip after the Palestinian Authority said it would limit how much it paid for power to the Palestinian territory run by rival Hamas.

 

  (Israel cho biết sẽ giảm nguồn cung cấp điện dẫn đến Dải Gaza sau khi chính quyền Palestine cho biết sẽ hạn chế số tiền chi trả cho mức điện tiêu thụ tại cho khu vực lãnh thổ Palestine do các đối thủ Hamas kiểm soát.  )