Vụ án Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sắp đem ra xét xử

Jun 14, 2017, 08:56 AM

Vào ngày 1/6/2017 Tòa án Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận Luật sư Nguyễn Hà Luân thuộc văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Lo...()