Your Home (Episode 20) Should you use a real estate agent or sell your house yourself

Jun 15, 2017, 01:15 AM

If youre looking for a way to cut costs when selling your property, you may consider self-selling. Self-selling is when you dont use the services of a real estate agent and decide instead to handle all the aspects of selling a home yourself.

&n...(Nếu tự bán căn nhà của mình, bạn có thể tiết kiệm được hàng chục ngàn đô la cho tiền hoa hồng và quảng cáo. Ưu và khuyết điểm của việc này là gì? Nên tự bán nhà hay nhờ công ty môi giới?  )