Lễ thượng kỳ và đặt viên đá đầu tiên cho Nghĩa trang quân cán chính VNCH

Jun 15, 2017, 02:55 AM

Lễ thÆ°Æ¡Ì£ng kyÌ€ vaÌ€ đặt viên Ä‘á đầu tiên cho Nghĩa trang Quân cán chính Việt Nam Cá»™ng Hòa ở Lepington miền Tây Sydney sẽ diá»…n ra vÃ...(Lễ thượng kỳ và đặt viên đá đầu tiên cho Nghĩa trang Quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ở Lepington miền Tây Sydney sẽ diễn ra vào 11 giờ sáng thứ Hai 19/6.)