Binh Thuan refugees in detention in Jakarta

Jun 16, 2017, 02:20 AM

Tran Thi Lua was among 92 Vietnamese asylum seekers intercepted in two separate incidents by the Australian navy in 2015.

  (Ba gia đình người Việt Nam vượt biên bằng thuyền, bị dạt vô Indonesia đã được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cấp qui chế tỵ nạn, và hiện ở trong trại tị nạn tai thủ đô Jakarta.)