Australia Review (17/6/2017)

Jun 16, 2017, 08:32 AM

The Turnbull Government has revealed details of its proposed revamp of Australia's citizenship test.

  (Thủ tướng Malcolm Turnbull đang thúc giục đảng Lao Động hãy ủng hộ những cải tổ cho luật quốc tịch, nhưng đảng này đã nói họ không ủng hộ bài thi tiếng Anh quá khó.)