Homeless seniors looming as growing problem

Jun 23, 2017, 06:24 AM

Housing analysts are warning of a looming crisis among older Australians, with many seniors forced to rent and struggling to cover costs while others are retiring with mortgage debt.

 

  (Các chuyên gia về bất động sản cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhà ở của người cao niên ở Úc, khi có rất nhiều người cao niên vẫn phải thuê nhà và chật vật trang trải chi phí, và nhiều người về hưu khi vẫn còn nợ tiền mua nhà.  )