Italy demanding EU help with migrants and refugees

Jul 03, 2017, 07:56 AM

The interior ministers of France, Germany and Italy are holding crisis talks in Paris to discuss how to deal with the European migrant and refugee crisis.

  (Với 80 ngàn người tị nạn đến Ý chỉ trong năm nay, nước này báo động là họ không còn kham nỗi và dọa sẽ đóng cửa biên giới cũng như ngưng cứu người trên biển, trừ phi các nước khác trong EU hỗ trợ thêm.  )