Khopdiwaalo, HELMET toh pehen lo !

Jul 20, 2017, 06:30 AM

DM Allahabad Sanjay Kumar sir ne Allahabad ke unn khopdi walo ko diya hai Morning No.1 par RJ Govind ke through ye sandesh... HELMET pehen chalao gaadi.. warna ab to petrol bhi nahi milega.. #Khopdiwaalo #Helmet #Dmallahabad #sanjaykumar #petrol #Entertainment #Fun #RedfmAllahabad #RJGovind #MorningNo1 #BajaateRaho #Allahabad