Gatanan Gatanan Ku S25 Ep4

Jul 25, 2017, 03:05 PM

A cikin shirin Gatanan Gatanan Ku na wannan makon, Bello bai ji dadin wannan sallah ba, amma Dangwari ya bashi wata labara mai dadi … Bilkisa kuma sai muce mata “fadiwa ya zo daidai da zama” … sai a saurari shirin don jin yadda ta kaya